Bình đựng xà phòng và dung dịch sát khuẩn

-20%
 Bình đựng dung dịch rửa tay sát khuẩn Bình đựng dung dịch rửa tay sát khuẩn
880,000₫ 1,100,000₫
-25%
 Bình đựng dung dịch sát khuẩn cảm ứng Xinda XDQ-110 Bình đựng dung dịch sát khuẩn cảm ứng Xinda XDQ-110
865,000₫ 1,150,000₫
-20%
 Bình đựng dung dịch sát khuẩn cảm ứng Xinda XDQ-210 Bình đựng dung dịch sát khuẩn cảm ứng Xinda XDQ-210
1,840,000₫ 2,300,000₫
-25%
 Bình đựng xà phòng cảm ứng Xinda ZYQ-110 Bình đựng xà phòng cảm ứng Xinda ZYQ-110
825,000₫ 1,100,000₫
-20%
 Bình đựng xà phòng cảm ứng Xinda ZYQ-210 Bình đựng xà phòng cảm ứng Xinda ZYQ-210
1,760,000₫ 2,200,000₫
-5%
 Bình đựng xà phòng cảm ứng XP800 Bình đựng xà phòng cảm ứng XP800
560,000₫ 590,000₫
-7%
 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP02 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP02
135,000₫ 145,000₫
-6%
 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP03 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP03
145,000₫ 155,000₫
-9%
 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP04 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP04
100,000₫ 110,000₫
-9%
 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP05 Bình đựng xà phòng nhấn tay XP05
105,000₫ 115,000₫
-20%
 Chân kệ chuyên dùng cho máy xịt dung dịch sát khuẩn tự động Chân kệ chuyên dùng cho máy xịt dung dịch sát khuẩn tự động
1,040,000₫ 1,300,000₫